najniebezpieczniejsze dzielnice warszawy
Nasze miasto Warszawskie ciekawostki

Najniebezpieczniejsze dzielnice Warszawy

Warszawa przyciąga każdego roku tysiące osób, które właśnie w stolicy pragną odnaleźć swoje idealne miejsce do życia. Największe miasto Polski charakteryzuje się dużą różnorodnością poziomu bezpieczeństwa poszczególnych dzielnic, co wpływa na zainteresowanie kupnem lub wynajmem mieszkania w konkretnych lokalizacjach. Jakie są najniebezpieczniejsze dzielnice Warszawy? Których z nich szczególnie warto unikać, poszukując lokum w stołecznym mieście?

Praga-Północ

Zła reputacja tej dzielnicy Warszawy jest spowodowana względami historycznymi. W okresie powojennym na tereny Pragi-Północ przeniesiona została ludność z niższych klas społecznych, co doprowadziło do stopniowego pogarszania się sytuacji mieszkaniowej w dzielnicy. Zdewastowane budynki i opuszczone kamienice przyciągały „element społeczny”, dlatego wraz z upływem lat wśród mieszkańców stolicy utwierdzała się opinia o konieczności unikania spacerów w tej części miasta po zmroku. Obecnie Praga-Północ jest stopniowo poddawana procesom rewitalizacji, co skutkuje poprawą infrastruktury i warunków bytowych w jej najmniej reprezentatywnych częściach. Mimo tego faktu, Praga-Północ jest wciąż regularnie wymieniana w zestawieniach najniebezpieczniejszych dzielnic Warszawy.

Śródmieście

Jednoznaczne określenie najniebezpieczniejszej dzielnicy Warszawy to trudne zadanie, do którego niezbędne okazuje się wykorzystanie statystyk policyjnych. Spośród wszystkich miejsc w stolicy to właśnie na terenie Śródmieścia najczęściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń, co skutkuje nieustannymi interwencjami lokalnych służb mundurowych. Na fakt ten wpływa lokalizacja Śródmieścia na mapie Warszawy oraz duże zagęszczenie klubów, pubów i barów. Życie nocne stolicy w dużej mierze opiera się na funkcjonowaniu Śródmieścia, dlatego dzielnica ta nieoficjalnie uważana jest za najmniej bezpieczne miejsce do życia w mieście.

Wola

Burzliwą historią może pochwalić się również Wola, czyli dzielnica Warszawy pełniąca w przeszłości miejsce osadzania lokalnych przestępców. Czasy te sięgają panowania carskiego, jednak opinia o niskim poziomie bezpieczeństwa na terenie Woli przetrwała po dziś dzień. Współcześnie widok osób spożywających alkohol w parkach i zakłócających porządek publiczny jest stosunkowo rzadki, jednak mieszkańcy Woli wciąż pozostają – bardziej niż inni warszawiacy – narażeni na plenerowe libacje i „blokowe” awantury.

Zobacz także:  Warszawa przed wojną: Paryż Północy i dziedzictwo przedwojennej stolicy. Oblicze budynków i ulic przedwojennej Warszawy

Ursynów

Dzielnica ta w przeszłości nosiła dumne miano „sypialni stolicy”, co po dziś dzień znajduje przełożenie w zagęszczeniu ludności na tym obszarze. Z dużą liczbą mieszkańców wiąże się podwyższona aktywność złodziei i lokalnych awanturników, dlatego wieczorny spacer po Ursynowie nie jest zaliczany do najbezpieczniejszych aktywności w Warszawie. Szczególnie złą renomą cieszą się ursynowskie parki, które z reguły warto omijać podczas nocnego powrotu do domu.

Ursus

Zlokalizowany na uboczu Ursus dopiero od niedawna klasyfikowany jest jako integralna część Warszawy. Jeszcze w latach 70. XX wieku miejscowość ta stanowiła odrębną jednostkę administracyjną, co jest widoczne we współczesnej zabudowie dzielnicy. Naturalną rzeczą wydaje się być fakt, że wraz z oddalaniem się od centrum miasta spada ogólny poziom bezpieczeństwa – nikogo nie powinna zatem dziwić zła renoma, jaką „cieszą” się niektóre miejsca na terenie tej dzielnicy.

Mokotów

Najniebezpieczniejsze dzielnice Warszawy wykazują ścisłą korelację z intensywnością życia nocnego, które uaktywnia się o późnej porze. Podobnie jak w w przypadku Śródmieścia, Mokotów stanowi lokalizację wielu klubów i pubów, a co za tym idzie spacery nocne w tym miejscu nie są polecaną aktywnością.

Inne dzielnice Warszawy, które są uznawane za niebezpieczne

Do niebezpiecznych dzielnic Warszawy zalicza się również między innymi:

  • Ochotę
  • Targówek
  • Włochy

Warto jednak pamiętać, że obiektywna ocena bezpieczeństwa danej dzielnicy jest praktycznie niemożliwa. Najniebezpieczniejsze dzielnice Warszawy to tylko szacowane. Odczucia mieszkańców względem przebywania na terenie wybranej części Warszawy mogą być od siebie skrajnie różne, dlatego zestawienia najniebezpieczniejszych dzielnic stolicy stanowią jedynie pewien pogląd na rzeczywistość, która w praktyce może okazać się zdecydowanie „przyjemniejsza”.